استراتژی دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

می‌شود از هر راهی رفت و به هر کجایی رسید. اما این چیزی نیست که ما و شما برای کسب و کارتان می‌خواهیم.

چه طور به کجا می‌رسید؟

اطلاعات بیشتر

استراتژی محتوا

تولید محتوا پرهزینه‌ترین عملیات مارکتینگ است و استفاده‌ی بدون برنامه از آن یعنی دور ریختن سرمایه‌ای که می‌توانست مولد باشد.

هزینه نکنید

اطلاعات بیشتر

استراتژی برندینگ

هر کسب و کار یک هویت است. هویتی که اگر دیروز و امروزش با هم سازگار نباشد هیچ وقت او را نخواهند شناخت و به خاطر نخواهند سپرد.

ناشناس نمانید

اطلاعات بیشتر

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

گروه شمس برای تعیین نقشه فعالیت مارکتینگ کسب و کار شما اسناد استراتژی مارکتینگ را که برگرفته از اطلاعات کسب و کار و گفت و گوی با شما هستند تدوین و ارائه می‌کند. اهم این اسناد عبارتند از:

 • تهیه اهداف مارکتینگ بر اساس اهداف کسب و کار

 • تحقیقات بازار، سگمنتیشن‌های مخاطب، هویت مشتری

 • استراتژی شبکه‌های اجتماعی

 • استراتژی SEO

 • مسیر مشتری برای هر سگمنت مخاطب

 • استراتژی تبلیغات، مسیر ارتباط، پیام بازاریابی برای هر سگمنت مخاطب

استراتژی محتوا

محتوا ابزاری است که کاربر را در مسیر تعاملات با برند شما به جلو حرکت می‌دهد و در نهایت او را به مشتری و پیام‌رسان برند شما تبدیل می‌کند. تولید محتوا همچنین یکی از عملیات پرهزینه‌ی کسب و کار است و به همین دلیل باید استفاده از آن مبتنی بر نقشه راه از پیش تعریف شده باشد. ما در حوزه‌ی محتوا اسناد استراتژی زیر را به عنوان نمونه با توجه به برنامه‌های مارکتینگ و ماهیت کسب و کار و جامعه مخاطب در اختیار شما خواهیم گذاشت:

 • مسیر تولید محتوا در سازمان و فرآیند‌های گزارش‌گیری و آمارگیری تولید

 • استراتژی بازیابی و پروموت محتوای تولید شده

 • استراتژی بلاگ مشتمل بر ساختار، محتوا و لینک‌های داخلی

 • استراتژی و ابزارهای ارزیابی عملکرد محتوا از نگاه مخاطب

 • دستورالعمل طراحی محتوا با توجه به مسیر و هویت مشتری از دیدگاه فرمت محتوا و بازاریابی محتوایی

استراتژی برندینگ

برندینگ و در کنار آن دیجیتال برندینگ ابزاری است که مشتری را به شما نزدیک می‌کند و هویت برند شما را نزد مخاطب ثابت نگاه می‌دارد. دیجیتال برندینگ به شما کمک می‌کند تا هر آنچه هویت شرکت خود می‌دانید را به مخاطبانتان عرضه کنید و ثبات پیام برند خود را حفظ کنید. اهم اسنادی که در حوزه‌ی برندینگ در اختیار شما قرار می‌گیرد عبارتند از:

 • بوم استراتژی برند

 • هویت بصری برند

 • لحن و زبان برند

 • پرسنال برندینگ مدیران سازمان

 • استراتژی برند کارفرمایی

بلاگ ماتلفن ماایمیل ما