تعریف استراتژی

مشاوره مدیریتی

مدیریت اجرایی

توانمندسازی

آژانس دیجیتال مارکتینگ شمس

 

شمس عملگرا، داده محور و نتیجه‌گراست.

بومی و منحصر به هر کسب و کار است و از مسیری که دیگران می‌روند، نمی‌رود.

به غیر از دانش‌اش محصولی برای فروش ندارد.

شمس راه حل نهایی بازاریابی است.

...

ارزش‌های ما

شفافیت

خروجی روشن در مسیر استراتژی

داده محور

تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات بازار

در لبه تکنولوژی 

توسعه کسب و کار با ابزارهای نوین فروش

گروه بازاریابی شمس

 

شمس صلب نیست.

شمس مجموعه‌ای است از شبکه‌های در هم تنیده‌ی روابط که ما هماهنگ کننده‌ی آن هستیم.

اعتقاد داریم شمس خانه‌ی هر کسی است که برای تجارت الکترونیک ایران حرفه‌ای و شریف کار می‌کند.

شمس هیچ چیز نیست و از این مسیر ظرفیت همه چیز بودن را یافته است.

استعفای دسته جمعی

ایاد موسوی

راهبر مارکتینگ

سروش زارعی

راهبر هنری و برندینگ

محسن سفرچی

راهبر فنی

داستان شمس

از کجا آمده‌ایم؟ کجا هستیم؟ به کجا نگاه می‌کنیم؟

بلاگ شمس

چون در آغاز تنها کلمه بود.

عددهای دوست داشتنی ما

حاصل تلاشمان از مهر 1400 تا امروز

7کسب و کار
33همکار

برخی از کسب و کارهایی که  تا امروز با آن‌ها هم قدم شده‌ایم

بلاگ ماتلفن ماایمیل ما