گروه بازاریابی شمس

 

شمس صلب نیست.

شمس مجموعه‌ای است از شبکه‌های در هم تنیده‌ی روابط که ما هماهنگ کننده‌ی آن هستیم.

اعتقاد داریم شمس خانه‌ی هر کسی است که برای تجارت الکترونیک ایران حرفه‌ای و شریف کار می‌کند.

شمس هیچ چیز نیست و از این مسیر ظرفیت همه چیز بودن را یافته است.

استعفای دسته جمعی

ایاد موسوی

راهبر مارکتینگ

سروش زارعی

راهبر هنری و برندینگ

محسن سفرچی

راهبر فنی

داستان شمس

از کجا آمده‌ایم؟ کجا هستیم؟ به کجا نگاه می‌کنیم؟

بلاگ شمس

چون در آغاز تنها کلمه بود.

عددهای دوست داشتنی ما

حاصل تلاشمان از مهر 1400 تا امروز

7کسب و کار
33همکار

برخی از کسب و کارهایی که  تا امروز با آن‌ها هم قدم شده‌ایم